21 agosto 2012

Ardas

Ahora mismo, no recuerdo ni como ni cuando llegó a mi está bella traducción en catalán... imagino que a través de mi estimada Jaipreet Kaur... en cualquier caso comparto con todos vosotros! Ardas

Ardas és una pregària, comuna a tots els sikhs, que conté una breu història de la Khalsa, la seva comunitat o ordre. Es recita al principi i a la fi de la lectura del Siri Guru Granth Sahib i de qualsevol altra activitat rellevant, com és la cerimònia del Prasad, un aliment que primer s’ofereix a la deïtat i després es consumeix.
La primera part és considerada un pròleg del Chandi Di Var, escrit per Guru Gobind Singh, on s’invoquen benediccions a Déu i als deu Gurus. Posteriorment s’hi han anat afegint parts tenint en compte els esdeveniments que afectaven la comunitat sikh. La majoria de les parts noves van ser incorporades pel gran erudit sikh Bhai Mani Singh.

 
Pregària

Déu és U. Tota victòria és de Déu, el Guru Meravellós.
Que la respectada espasa —el poder dinàmic de Déu sota l’aspecte d’espasa destructora de la maldat— ens ajudi!
L’Oda de la respectada espasa va ser composada i recitada pel desè Guru.
En primer lloc heu de tenir present l’espasa —Déu sota l’aspecte de destructor dels malvats—; a continuació, recordeu el Guru Nanak i mediteu-hi.
A continuació, recordeu el Guru Angad, el Guru Amar Das i el Guru Ram Das i mediteu-hi. Que tots ells ens protegeixin!
Recordeu el Guru Arjan, el Guru Hargobind i el respectat Guru Har Rai i mediteu-hi.
Recordeu el respectat Guru Har Krishan i mediteu-hi. Doncs, per l’efecte de les Seves mirades de gràcia tots els sofriments s’esvaneixen.
Recordeu el Guru Tegh Bahadur i mediteu-hi, i ràpidament les nou fonts de riquesa vindran a omplir la vostra llar.
Oh, respectats Gurus!, us demanem la vostra amable protecció, arreu i per sempre!
(Aquest és el final de la part escrita per Guru Gobind Sing Ji. La resta del text va ser compilada després de l’època del Guru.)
Que l’amable i respectat desè Guru Gobind Singh estigui per sempre al nostre costat!
Reflexionem en els ensenyaments que contenen els textos del Siri Guru Granth Sahib, l’encarnació visible de la claror divina dels deu Gurus sikhs. Oh, Khalsa, gaudeix amb la contemplació del Gran llibre sagrat i pronuncia Wahe Guru, Glòria a Déu meravellós!
Recordem les accions dels Cinc Estimats, dels Quatre Fills del Guru Gobind Singh, dels Quaranta Màrtirs, dels valents sikhs d’indomable determinació, dels devots que s’impregnaren del color del Nom i d’aquells que quedaren absorts en el Nom.
Recordem les accions dels que, evocant el Seu Nom, van compartir els seus honestos aliments amb camaraderia, van promoure les cuines gratuïtes, van brandar les espases per preservar la Veritat i no van tenir en compte els defectes dels altres.
Tots aquests que han estat esmentats van ser uns devots sikhs purs i veritables. Oh, Khalsa, recorda les seves glorioses accions i pronuncia Wahe Guru, Glòria a Déu meravellós!
Recordem el crucial servei dels valents sikhs, homes i dones, que van sacrificar la seva vida a canvi de no renunciar a la seva religió, que van ser tallats a trossos, articulació a articulació, que van veure com se’ls arrencava el cuir cabellut, que van ser lligats a rodes i fets girar fins a trencar-se a miques;
que van ser tallats amb serres, que van ser espellats vius, que no van vacil·lar a sacrificar les seves vides per mantenir la dignitat de les Gurdwares,[1] que no van abandonar mai la fe sikh i van mantenir la santedat de la cabellera llarga fins a l’últim sospir. Oh, Khalsa, pronuncia Wahe Guru, Glòria a Déu meravellós!
Dirigim els nostres pensaments vers els cinc Takhats, els trons d’autoritat sikh, i vers totes les Gurdwares. Oh, Khalsa, pronuncia Wahe Guru, Glòria a Déu meravellós!
La totalitat de la respectada Khalsa fa primordialment aquesta súplica: que Déu atorgui al seu ordre el regal de mantenir-se en el Seu record per mitjà de la meditació sobre el Nom, i que els mèrits que generi aquest record constant es converteixin en tota mena de confort i felicitat.
Que a tot arreu on la Khalsa sigui present, el Senyor desplegui la Seva protecció i la Seva gràcia; que la cuina gratuïta estigui sempre en actiu i l’espasa, disposada a defensar-nos; que el camí dels sikhs estigui investit d’Honor i de Victòria i que el seu ordre assoleixi un progrés constant i de supremacia. Oh, Khalsa, pronuncia Wahe Guru, Glòria a Déu meravellós!
Que amablement Déu confereixi al poble sikh el regal del sikhisme, el regal de la cabellera llarga, el regal de l’observació de les lleis sikhs, el regal del coneixement diví, el regal de la fe inamovible, el regal de la creença i el regal més gran de tots: la comunió amb el Nom i el bany en el respectat Estany del Nèctar.[2]
Oh, Déu, fes que les veus dels cors, de les mansions i de les banderes sikhs es mantinguin sempre inviolables i que la Veritat i la Justícia sempre triomfin. Oh, Khalsa, pronuncia Wahe Guru, Glòria a Déu meravellós!

Fes que les ments de tots els sikhs es mantinguin humils, i la seva saviesa, excelsa. Oh, Déu! Tu ets els protector de la saviesa.

Oh, Déu immortal, el constant protector del sikhs, amablement confereix el regal de poder visitar i de mantenir, controlar i adorar, sense cap tipus de restricció,  la Gurdwara de Nanaka Sahib Ji[3] i altres Gurdwares i mansions dels Gurus de les quals la Khalsa ha estat separada.
Oh, Pare Veritable, Wahe Guru! Tu ets l’Honor dels dèbils, el Poder dels defallits, el Refugi dels sense sostre. Nosaltres humilment fem pregàries dedicades a la Teva presència. Amablement perdona els errors i les deficiències que hàgim pogut tenir en recitar les pregàries precedents.
Amablement estén la teva mà d’ajuda a tothom i gratifica els seus propòsits; fes que coneguem aquells devots que, en professar una fe indestructible, ens puguin ajudar a recordar el Teu Nom, a meditar-hi i a mantenir-lo present en els nostre cors. Oh, Déu, per mitjà del veritable Guru Nanak, fes que el Teu Nom sigui elevat i que la saviesa prosperi d’acord amb la Teva voluntat.
La Khalsa pertany a Déu; tota victòria és la Victòria de Déu.[1] Les gurdwares són els temples o llocs de culte sikhs. Totes allotgen una còpia del Gran llibre sagrat, el Siri Guru Granth Sahib, el qual hi és recitat i venerat. En un pavelló annex hi sol haver una cuina comunitària o langar, en què se serveixen aliments de manera gratuïta. Gurdwara significa ‘la porta d’entrada al Guru’.
[2] Es refereix a l’estany del Temple Daurat, a Amritsar, Panjab, Índia.
[3] Nanaka Sahib és la ciutat natal de Guru Nanak i un dels llocs de pelegrinatge més importants de la tradició sikh. Després de la partició, va quedar situada a la part del Panjab pakistanès.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se libre y comparte conmigo... deja que tus pensamientos vuelen...Namasté!